Mail delivery failed: returning message to sender

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

ezraball@rainyplanet.com
retry timeout exceeded

—— This is a copy of the message, including all the headers. ——

Return-path:
Received: from ezraball by newbronco.webhostserver.biz with local (Exim 4.82)
(envelope-from )
id 1Wb5GE-0006Al-Fq
for ezraball@rainyplanet.com; Fri, 18 Apr 2014 02:39:06 -0700
To: ezraball@rainyplanet.com
Subject: [rainyplanet.com] Please moderate: “ahem”
Date: Fri, 18 Apr 2014 02:39:06 -0700
From: “wordpress@rainyplanet.com”
Message-ID:
X-Priority: 3
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=”UTF-8″
Sender:

A new comment on the post #3 “ahem” is waiting for your approval
http://rainyplanet.com/test/?p=3

Author : Rajeev (IP: 198.245.51.165 , ks4001511.ip-198-245-51.net)
E-mail : ja4ye1vypf8@mail.com
URL : http://www.facebook.com/profile.php?id=100003454853641
Whois : http://ws.arin.net/cgi-bin/whois.pl?queryinput=198.245.51.165
Comment:
Zdrastvuyte. U menya k vam vsyem bolshoy vorops. Nadeyusy vi ne obiditesy, chto ya pisu v cirilike. Ya soberayusy otkrity v Prage chastniy sad pro Ruskix ziteley v Chexii. Xochu shtob tam bylo vsyo, kak v Rossii. Ya sama z Ukraini i v sadik tuda xodila. Me toze bolshe nravitsya sistema obrazovaniya malishov v Ukrajine i Rosii. Planirovala zuchaty detey cheskiy, russkiy i angliyskiy jazik. No kak seychas prochitala vashie komentari, to ne znayu, esli russkiy zelatelno u roditeley. To skazite pozalusta vashe minenie k obrazovanie yazikov. Spasibo bolyshoe. Olesja

Approve it: http://rainyplanet.com/test/wp-admin/comment.php?action=mac&c=5
Delete it: http://rainyplanet.com/test/wp-admin/comment.php?action=cdc&c=5
Spam it: http://rainyplanet.com/test/wp-admin/comment.php?action=cdc&dt=spam&c=5
Currently 4 comments are waiting for approval. Please visit the moderation panel:
http://rainyplanet.com/test/wp-admin/moderation.php

Leave a Reply